logo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, ze w związku z koniecznymi pracami modernizacyjnymi informujemy o możliwych przerwach w dostępie do usług Vectry w dniu 30.10.2018r. (wtorek) od godz. 100  do godz. 600.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

logoSpółdzielnia Mieszkaniowa "Zachęta" informuje o terminach odczytów i wymiany podzielników w budynkach przy ulicy B.Chrobrego 1A i 1B.

Zobacz harmonogram

logoZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, że z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Z dniem 1 października Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO) zostaną wyposażone w dodatkowe kontenery lub worki do odrębnego gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na kolory identyfikujace rodzaje odpadów.
Więcej na ten temat dowiesz się klikając zakładkę gospodarka odpadami.

logoZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, ze w związku z pracami na sieci ciepłowniczej przy ulicy Sobieskiego 16, 18 i Próżna 2, 4 w dniu 21.09.2018r. (piątek) od godz. 800  do godz. 1600 zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody użytkowej do w/w budynków.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

logo Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" w Białymstoku informuje, że w związku ze zbliżajacym się rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz uzupełnianiem wody w instalacji centralnego ogrzewania prosimy ustawić głowice termostatyczne w pozycji 4 lub 5 co umożliwi napełnienie całego zładu instalacji centralnego ogrzewania. Informacje dotyczące uzupełniania wody w budynkach będą poprzedzone wywieszeniem ogłoszeń na klatkach schodowych z podanym terminem wykonywania tych prac. W razie zaobserwowania przecieków należy bezzwłocznie poinformaować administrację celem usunięcia usterek.