logoZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" w Białymstoku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków S.M. "Zachęta" w Białymstoku, które zgodnie z §18 ust.5 Statutu i uchwałą nr 13/18 Rady Nadzorczej z dnia 27.03.2018r. jest podzielone na dwie części i odbędzie się w terminach:

 

 

Walne 2018360

Walne 2018361