logoZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, że z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Z dniem 1 października Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO) zostaną wyposażone w dodatkowe kontenery lub worki do odrębnego gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na kolory identyfikujace rodzaje odpadów.
Więcej na ten temat dowiesz się klikając zakładkę gospodarka odpadami.