logo Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" w Białymstoku informuje, że w związku ze zbliżajacym się rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz uzupełnianiem wody w instalacji centralnego ogrzewania prosimy ustawić głowice termostatyczne w pozycji 4 lub 5 co umożliwi napełnienie całego zładu instalacji centralnego ogrzewania. Informacje dotyczące uzupełniania wody w budynkach będą poprzedzone wywieszeniem ogłoszeń na klatkach schodowych z podanym terminem wykonywania tych prac. W razie zaobserwowania przecieków należy bezzwłocznie poinformaować administrację celem usunięcia usterek.