logo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” informuje, że odczyt podzielników kosztów centralnego ogrzewania nastąpi 31.12.2018 roku (dotyczy budynków, w których  okres rozliczeniowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku). Informujemy, że obecnie zamontowane podzielniki kosztów centralnego ogrzewania odczytywane są drogą radiową w związku z powyższym nie jest wymagana obecność lokatorów w mieszkaniach podczas dokonywania odczytu.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” informuje, że odczyt wodomierzy będzie dokonany na dzień 31.12.2018 roku drogą radiową w związku z powyższym nie jest wymagana obecność mieszkańców w lokalach. W budynkach przy ulicy Kamiennej 5 i Stary Rynek: 9, 11 i 13 stany wodomierzy zostaną odczytane przez pracowników administracji.