logoW odpowiedzi na zapytania mieszkańców  dotyczące wyjaśnienia pojęcia komfortu cieplnego użytego w rozliczeniach kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania zamieszczamy link do strony internetowej firmy "Visterma" Sp. z o.o. (komfort cieplny)  wykonującej na zlecenie Spółdzielni rozliczenie w/w kosztów.

Na podanej stronie zawarty jest szczegółowy opis pojęcia komfortu cieplnego.