logo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZACHĘTA” w Białymstoku na podstawie § 68 statutu Spółdzielni, informuje, że posiada wolny lokal mieszkalny przeznaczony do wynajęcia przy ul. Mieszka I 4. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 39,90 m2. Lokal położony jest na V piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju.
Stawka czynszu zgodnie z obowiązującą uchwałą Zarządu Spółdzielni.

Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie :
-wnosić opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,
-wnosić opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów.

Najemca obowiązany będzie do wniesienia, przed zawarciem umowy najmu, na wskazane konto Spółdzielni, kaucji w wysokości trzykrotności  czynszu najmu.

Umowa najmu zawarta zostanie na czas oznaczony.
Informacje pod numerem tel.: 508 563 953, 508 563 840, 508 563 724, 508 563 722

Podczas rozpatrywania ofert  Zarząd Spółdzielni kieruje się przede wszystkim kryterium wysokości dochodów osiąganych przez rodzinę osoby ubiegającej się o najem w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty, które gwarantować będą regularne uiszczanie opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. Osoba składająca ofertę zobowiązana jest do dołączenia zaświadczeń o dochodach swojej rodziny do składanej oferty za ostatnie trzy miesiące.