logoZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, ze w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci ciepłowniczej przy:
- ulicy Św. Wojciecha 6 węzeł II od dnia 8.04.2019r. (poniedziałek) od godz. 800 do dnia 9.04.2019r. (wtorek) do godz. 1430
- ulicy Mieszka I 8 węzeł I od dnia 10.04.2019r. (środa) od godz. 800 do dnia 12.04.2019r. (piątek) do godz. 1430
zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody użytkowej do w/w budynków oraz mogą wystąpić ewentualne zakłócenia w dostawie wody zimnej.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.