logo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, ze w związku z pracami konserwacyjnymi na węzłach cieplnych przy ulicy Piastowskiej 15 (węzeł II) dnia 18 czerwca od 800 do godz. 1430 zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody użytkowej do budynku oraz mogą wystąpić ewentualne zakłócenia w dostawie wody zimnej.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.