logoWydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w ramach powszechnej samoobrony stworzył broszury i poradniki informacyjne, mające pomóc w przygotowaniu ludności do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (zagrożenia).

Broszura przedstawia ogólne informacje o systemie bezpieczeństwa państwa oraz zwraca uwagę na kilka aspektów, na tyle generalnych, żeby w sytuacjach kryzysowych móc je wykorzystać do ochrony własnej, swojej rodziny, najbliższego otoczenia.

Broszura - Jeśli nadzejdzie kryzys