logoSpółdzielnia Mieszkaniowa "Zachęta" informuje, że od stycznia 2018 roku będą wymieniane podzielniki kosztów centralnego ogrzewania. Wymiana ta  będzie dokonywana wraz z odczytem obecnie zamontowanych podzielników.

Poniżej zamieszczamy harmonogram odczytów i wymiany podzielników:

 
UWAGA!
Telefony do serwisantów obsługujących dane budynki będą podane w ogłoszeniach  wywieszonych na klatkach schodowych na kilka dni przed planowanym odczytem i wymianą.