logo zacheta kolorDom Kultury Zachęta zaprasza 10.04.2017 wszystkich chętnych na spotkanie edukacyjne dla osób starszych.

Tematyka spotkania:
- prawo rodzinne w zakresie alimentów
- ubezwłasnowolnienie
- rozwód i separacja

DKprawnicy10