logo zacheta kolorDom Kultury Zachęta zaprasza dzieci w wieku 3-7 lat na Bal Karnawałowy.

Bal karnawalowy