logo zacheta kolorDom Kultury Zachęta zaprasza 27 stycznia w godzinach 1600-2100 na Karnawałowy wieczorek taneczny.

wieczorek