logoKlubuZENITII turnus Pólkolonii letnich w Klubie Zenit w dniach 8 -12 lipca 2019 roku.

zmiany w programie półkolonii Zenit lato 2019