Rady Członkowskie Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta

Rada Członkowska Osiedla "Piasta I"
L.p.  Nazwisko i imię
 Funkcja
1.  Urbański Andrzej  Przewodniczący
2.  Gryckiewicz Władysław Piotr     Zastępca Przewodniczącego 
3.  Sawicka-Tomalak Halina  Sekretarz
4.  Kłoczko Irena  Członek
 5.  Konstańczuk Jan  Członek
 6.  Kożuszek Barbara  Członek
 7.  Perkowski Józef  Członek
 8.  Szklanko Anna  Członek
 9.  Tokarzewska Renata  Członek

 

Rada Członkowska Osiedla "Piasta II"
L.p.  Nazwisko i imię                     
 Funkcja
1.  Wołosik Jan  Przewodniczący
2.  Szempliński Adam   Zastępca Przewodniczącego 
3.  Dziejma Halina  Sekretarz
4.  Bialuk Andrzej  Członek
 5.  Białek Jadwiga  Członek
 6.  Bielemuk Paweł  Członek
 7.  Harasimik Józef  Członek
 8.  Łapuć Edward  Członek
 9.  Matwiejczuk Karol  Członek
 10.  Mydlarz Jerzy  Członek
 11.  Stefaniuk Anatol  Członek
 12.  Szydłowska Monika  Członek
 13.  Wrona Barbara  Członek