logoZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje mieszkańców o zmianie oznakowania wewnętrzynych dróg osiedlowch według opracowanej dokumentacji. Informujemy również, że kierunki ruchu na drogach osiedlowych pozostają bez zmian.

W związku z powyższym prosimy o zwracanie uwagi na nowe oznakowania i przestrzeganie zasad ruchu drogowego.