PrzetargSpółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zachęta" w Białymstoku ul. Warszawska 79 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia n/w budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie montażu rusztowań i robocizny - materiały do wykonania zadania dostarczy Zlecający.

Budynki ujęte w przetagu :
 - Białystok ul. Warszawska 75 kl.1,2,3
 - Białystok ul. Warszawska 75 kl.4,5,6
 - Białystok ul. B.Chrobrego 12A kl.1,2,3,4


Specyfikacja Istotnych Waruków Zamówienia, inne informacje i materiały potrzebne do złożenia oferty są do pobrania w siedzibie Zespołu Remontowo-Transportowego SM. ,,Zachęta" ul. Marii Konopnickiej 16 w Białymstoku tel.508-563-844. Ofety należy składać w SM,,ZACHĘTA" 15-201 Białystok ul. Warszawska 79 -sekretariat pokój 101 do dnia 24.02.2017 do godz.1400.