PrzetargSpółdzielnia Mieszkaniowa "Zachęta" z siedzibą w Białymstoku ul. Warszawska 79 Ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawców do wykonania niżej wymienionych robót budowlanych:

  • Docieplenia ścian budynków - termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie wykonania montażu i robocizny, materiały do wykonania zadania dostarczy Zlecający. Miejsce wykonania robót:

- ul. Skorupska 32 w Białymstoku kl. 1,2,3,4 strona z wejściami i ściana szczytowa przy kl.4

- ul. Mieszka I 15 w Białymstoku kl. 3,4,5,6 z obu stron i ściana szczytowa przy kl.6

Materiały przetargowe i wszelkie informacje można uzyskać w biurze Zespołu Remontowo-Transportowego w Białymstoku ul. Konopnickiej Marii 16 tel 605 036 416, 508 563 844 w godz. 800-1400

Oferty należy składać w terminie do godz. 1400 dn. 23.02.2018r. w sekretariacie biura Spółdzielni w Białymstoku ul. Warszawska 79