PrzetargSpółdzielnia Mieszkaniowa "Zachęta" z siedzibą w Białymstoku ul. Warszawska 79 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego Mieszka I 19A w Białymstoku w zakresie wykonania montażu rusztowań i robocizny - materiały do wykonania zadania dostarczy Zlecający.

Składanie ofert do dnia 1.03.2019r. do godz. 1200 w sekretariacie Spółdzielni w Białymstoku ul. Warszawska 79

Osobą do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących S.I.W.Z. jest kierownik ZRT tel. 508 563 844, 605 036 416; kontakt osobisty siedziba ZRT S.M. "Zachęta" ul. Konopnickiej 16 w Białymstoku.