logo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, ze w związku z pracami konserwacyjnymi na węzłach cieplnych przy ulicy Piastowskiej 15 (węzeł II) dnia 18 czerwca od 800 do godz. 1430 zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody użytkowej do budynku oraz mogą wystąpić ewentualne zakłócenia w dostawie wody zimnej.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

logoZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, ze w związku z koniecznością dokonania odcięcia obiektów PMB od sieci parowej, istnieje konieczność czasowego wyłączenia z eksploatacji odcinka sieci parowej. W związku z tym w dniu 22 maja 2019 roku (środa) od 700 do godz. 1900, zostanie wstrzymana dostawa energii cieplnej do budynków przy ulicy Leśnej 37 i 38 oraz Sowlańskiej 38, 40, 42, 44, 46.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

logo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, ze w związku z pracami remontowymi na węzłach cieplnych przy ulicy Piastowskiej 17 dnia 28 maja od 800 do godz. 1430, Skorupskiej 32/1 dnia 4 czerwca od 800 do godz. 1430 i Skorupskiej 30/1 od dnia 4 czerwca od 800 do dnia 6 czerwca do godz. 1430 zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody użytkowej do w/w budynków oraz mogą wystąpić ewentualne zakłócenia w dostawie wody zimnej.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

logoZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, ze w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci ciepłowniczej przy:
- ulicy Św. Wojciecha 6 węzeł II od dnia 8.04.2019r. (poniedziałek) od godz. 800 do dnia 9.04.2019r. (wtorek) do godz. 1430
- ulicy Mieszka I 8 węzeł I od dnia 10.04.2019r. (środa) od godz. 800 do dnia 12.04.2019r. (piątek) do godz. 1430
zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody użytkowej do w/w budynków oraz mogą wystąpić ewentualne zakłócenia w dostawie wody zimnej.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

logoW odpowiedzi na zapytania mieszkańców  dotyczące wyjaśnienia pojęcia komfortu cieplnego użytego w rozliczeniach kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania zamieszczamy link do strony internetowej firmy "Visterma"               Sp. z o.o. (komfort cieplny)  wykonującej na zlecenie Spółdzielni rozliczenie w/w kosztów.

Na podanej stronie zawarty jest szczegółowy opis pojęcia komfortu cieplnego.

 

logoZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, ze w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci ciepłowniczej przy ulicy Bolesława Chrobrego 10 od dnia 14.03.2019r. (czwartek) od godz. 800  do dnia 15.03.2019r. (piątek) do godz. 1430 zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody użytkowej do w/w budynku oraz mogą wystąpić ewentualne zakłócenia w dostawie wody zimnej.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.