logo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, ze w związku z pracami na sieci ciepłowniczej od dnia 18.09.2019r. od godz. 800 do dnia 19.09.2019r. do godz. 1500 zostanie wstrzymana dostawa ciepła do budynków przy ul. B. Chrobrego 5A, 5B i Piastowska 11, 11A, 13, 13A, 13B, 13C, 13D.


Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

logo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, ze w związku z pracami na sieci ciepłowniczej w dniu 11.09.2019r. od godz. 800 do godz. 1700 zostanie wstrzymana dostawa ciepła do budynków przy ul. B. Chrobrego 1c, 1d, 1e, 1f.


Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

logo

Administracja Osiedla „Piasta I, II” prosi mieszkańców  o odkręcenie zaworów przy grzejnikach na maksymalną nastawę ze względu na możliwe uruchomienie centralnego ogrzewania od dnia 16.09.2019 r. Pozwoli to na uniknięcie zapowietrzenia grzejników oraz zalań mieszkań.

Prosimy również o zakończenie prac na instalacji centralnego ogrzewania

logoZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi w węźle ciepłowniczym przy ulicy B. Chrobrego 3 dnia 26 sierpnia od godz. 800 do 30 sierpnia do godz. 1500 wystąpi całkowity brak ciepłej wody oraz mogą wystąpić przerwy w dostawie wody zimnej.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

logo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, ze w związku z pracami konserwacyjnymi na węzłach cieplnych przy ulicy Piastowskiej 15 (węzeł II) dnia 18 czerwca od 800 do godz. 1430 zostanie wstrzymana dostawa ciepłej wody użytkowej do budynku oraz mogą wystąpić ewentualne zakłócenia w dostawie wody zimnej.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

logoZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" informuje, ze w związku z koniecznością dokonania odcięcia obiektów PMB od sieci parowej, istnieje konieczność czasowego wyłączenia z eksploatacji odcinka sieci parowej. W związku z tym w dniu 22 maja 2019 roku (środa) od 700 do godz. 1900, zostanie wstrzymana dostawa energii cieplnej do budynków przy ulicy Leśnej 37 i 38 oraz Sowlańskiej 38, 40, 42, 44, 46.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.