Rady Członkowskie Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta
                          kadencji 2022 -2025

Rada Członkowska Osiedla "Piasta I"
L.p.  Nazwisko i imię
 Funkcja
1.  Artur Łukaszewicz  Przewodniczący
2.  Elżbieta Sacharczuk  Zastępca Przewodniczącego 
3.  Marta Duchnowska  Sekretarz
4.  Karina Bielska  Członek
 5.  Mariusz Choroszucha  Członek
 6.  Janusz Ryżewski  Członek
 7.  Urszula Waśkowska-Daszuta  Członek
8.  Michał Trofimiuk  Członek

 

Rada Członkowska Osiedla "Piasta II"
L.p.  Nazwisko i imię                     
 Funkcja
1.  Monika Gesinowska  Przewodnicząca
2.  Konstanty Kułakowski  Zastępca Przewodniczącej 
3.  Monika Szydłowska  Sekretarz
4.  Jery Mierzwiński  Członek
 5.  Jan Wołosik  Członek
 6.  Miron Mirosław Łukianiuk  Członek
 7.  Barbara Wrona  Członek
8.  Paweł Stefańczuk  Członek