Rady Członkowskie Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta
                          kadencji 2019 -2022

Rada Członkowska Osiedla "Piasta I"
L.p.  Nazwisko i imię
 Funkcja
1.  Halina Sawicka - Tomalak  Przewodnicząca
2.  Rafał Nieszała   Zastępca Przewodniczącej
3.  Halina Lenkiewicz  Sekretarz
4.  Albert Miecznik  Członek
 5.  Jan Konstańczuk  Członek
 6.  Janusz Ryżewski  Członek
 7.  Adam Sawicki  Członek

 

Rada Członkowska Osiedla "Piasta II"
L.p.  Nazwisko i imię                     
 Funkcja
1.  Jan Wołosik  Przewodniczący
2.  Paweł Bielemuk  Zastępca Przewodniczącego 
3.  Monika Szydłowska  Sekretarz
4.  Irena Bibik  Członek
 5.  Halina Dziejma  Członek
 6.  Konstanty Kułakowski  Członek
 7.  Wrona Barbara  Członek