logo Ważny komunikat dla osób posiadających lokal mieszkalny w budynkach rozliczanych ze zużycia gazu z gazomierzy zbiorczych !!!Szanowni Państwo

            W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rozliczeń paliwa gazowego w budynkach z gazomierzami zbiorczymi (Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu) uprzejmie prosimy osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza o złożenie do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku ul. Warszawska 79, w terminie nieprzekraczalnym do 15 lutego 2022 roku pisemnego Oświadczenia  odbiorcy paliwa gazowego o przeznaczeniu (celu) zużywanego paliwa gazowego dostarczanego do lokalu mieszkalnego.

         Lokale osób wyżej wymienionych, które nie złożą oświadczenia we wskazanym terminie zostaną zakwalifikowane od dnia 1 stycznia 2022 r. do grupy odbiorców paliwa gazowego, dla których przeznaczenie (cel) zużycia paliwa gazowego zostanie określony jako inne niż dla odbiorców w gospodarstwach domowych, w rozumieniu Art. 1 ust. 2 cytowanej na wstępie Ustawy.


Wzór Oświadczenia odbiorcy paliwa gazowego o przeznaczeniu paliwa gazowego (plik PDF)