logo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok, ul. Warszawska 79, ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na podstawie wykonanych dokumentacji projektowych w budynkach wysokich: znajdujących się w zasobach Administracji Osiedla Piasta I mieszczących się przy:
- Św. Wojciecha 16 budynek trzyklatkowy
- Św. Wojciecha 18 budynek dwuklatkowy
- B. Chrobrego 4 budynek dwuklatkowy

znajdujących się w zasobach Administracji Os. Piasta II mieszczących się przy:
- Mieszka I 11 budynek siedmioklatkowy
- Towarowej 8 A budynek siedmioklatkowy
- Mieszka I 4 budynek siedmioklatkowy

Szczegółowe warunki przetargu określa SWZ, którą można otrzymać pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. W korespondencji e-mail dotyczącej SWZ należy odwołać się do nazwy przetargu oraz podać Nazwę i nr NIP Wnioskodawcy.    

Zamówienie realizowane ma być w dwóch etapach w latach 2022 i 2023.           

I etap – w 6 budynkach wysokich w pomieszczeniach przyłącza wody wykonanie modernizacji polegającej na rozdziale przyłącza na 2 linie – 1 instalacja istniejąca wody bytowej i 2 - przeciwpożarowej instalacji nowopowstającej budowanej w ramach której przewidziano w pomieszczeniach przyłącza wody. Do ofertowania do dnia 10.03.2022 r..

II etap - prace instalacyjne w budynkach przy ul. B. Chrobrego 4, Św. Wojciecha 16, Św. Wojciecha 18, Mieszka I 4, Mieszka I 11, Towarowej 8A, przetarg w przygotowaniu.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 10.03.2022 r.

podpisaną przez oferenta i zawierającą:

  1. Formularz ofertowy zawierający cenę ryczałtową brutto, netto i VAT za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 
  2. Cenę realizacji poszczególnych zadań od 1 do 4,
  3. Termin wykonania prac,
  4. Dokumenty wymienione SWZ, oświadczenia lub ich kserokopie potwierdzające posiadanie uprawnień, potwierdzone własnoręcznym podpisem „za zgodność z oryginałem”.

Dane kontaktowe:

Sekretariat

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 749-90-80

Dz. techniczny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 607 855 266, tel. 502 754 246