Przetarg na wykonanie robót drogowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok, ul. Warszawska 79, ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu nawierzchni parkingów, placów, miejsc postojowych i dróg dojazdowych będących w zasobach Spółdzielni wg wykazu zadań jak niżej:

Zadanie nr 1 – Remontu nawierzchni parkingów, miejsc postojowych i drogi dojazdowej przy budynkach ul. Piastowskiej 11, 11A – pow. ok. 544,8 + 492,5 m2 razem = 1037,3 mwymiana krawężników na dł 56,9 + 28,4 mb razem =85,3 mb

Zadanie nr 2 – Remontu nawierzchni parkingów, miejsc postojowych i drogi dojazdowej przy budynkach ul. Piastowskiej 5A –  o powierzchni ok. 406,6 m2

Szczegółowe warunki przetargu określa SWZ, którą można otrzymać pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. W korespondencji e-mail dotyczącej SWZ należy odwołać się do nazwy przetargu oraz podać nr NIP wnioskodawcy.        

Zamówienie ma być zrealizowane do 30.10.2023r

Dane kontaktowe:

Sekretariat    
sekretariat@smzacheta.plwww.smzacheta.pltel. 85 749-90-80

Kier. Administracji AOII      – tel. 508 148 807

Dz. Techniczny                     – tel. 502 754 246