Ważne telefony

Zgłoszenia awarii i usterek w godzinach pracy 700-1500  oraz we wtorki 900-1700 przyjmowane są w poszczególnych administracjach osiedlowych osobiście lub po numerem telefonów.

Administracja Osiedla "Piasta I"

tel. 508 563 828

 

Administracja Osiedla "Piasta II"

tel. 508 563 840

 

 

Po godzinach pracy administracji osiedlowych zgłoszenia awarii i usterek należy kierować pod nastepujące numery telefonów.

TELEFONY AWARYJNE:

Pogotowie Techniczne "Lift Service" (awarie wodno-kanalizacyjne, elektryczne i dźwigowe)

Naprawa instalacji antenowej "Vectra"

tel. 801 080 180

tel. 58 742 65 00

 

 

Naprawa domofonów

TELEFONY POGOTOWIE:

Pogotowie Wodociągowe tel. 994

Pogotowie Ciepłownicze tel. 993

Pogotowie Gazowe tel. 992

Pogotowie Energetyczne tel. 991

Straż Miejska tel. 986

TELEFONY ALARMOWE:

Pogotowie Wodociągowe tel. 994

Straż Pożarna tel. 999

Policja tel. 997

Telefon alarmowy z tel. kom. tel. 112

W sprawach bezpieczeństwa na naszych osiedlach:

Na stronie internetowej http://www.bialystok.policja.gov.pl/po2/komenda/ tj. Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku  zamieszczony jest wykaz dzielnicowych wraz z wizerunkiem funkcjonariusza oraz przydzielonym mu rewirem i danymi kontaktowymi.