PRZETARGI

Ogłoszenie – budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

2024-04-02

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok, ul. Warszawska 79, ogłasza: przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego sanitariatu targowiska osiedlowego Mini Rynek składającego się z lokali handlowych zlokalizowanych na terenie działki nr 1372 przy ulicy Mieszka I w Białymstoku. Czytaj więcej…

Ogłoszenie – budowa elektroenergetycznej sieci kablowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok, ul. Warszawska 79, ogłasza: przetarg nieograniczony na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV dł. 16m z przebudową WLZ z rozdziałem na lokale, z modernizacją istniejącego przyłącza w budynku usługowym przy ulicy Warszawskiej 81 w Białymstoku. Czytaj więcej…

Przetarg na przeniesienie złącza, rozdział zasilania i wykonanie nowej tablicy wielolicznikowej dla targowiska osiedlowego

2024-02-12

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok, ul. Warszawska 79, ogłasza:
przetarg nieograniczony na przeniesienie złącza, rozdział zasilania i wykonanie nowej tablicy wielolicznikowej dla targowiska osiedlowego Mini Rynek składającego się z lokali handlowych w postaci budek zlokalizowanych na terenie działki nr 1372 przy ulicy Mieszka I w Białystoku. Czytaj więcej…

Przetarg na wykonanie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów wentylacji grawitacyjnej

2024-02-05

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok, ul. Warszawska 79, ogłasza:
przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli okresowej (rocznej) stanu technicznego przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych i usługowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białystoku.
Czytaj więcej…

Przetarg na budowę parkingu

2024-01-25

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok, ul. Warszawska 79, ogłasza: przetarg nieograniczony na realizację robót drogowych, polegających na budowie parkingu (44stanowiska postojowe oraz dojazd) na nieruchomości o  nr ewid. gr.: 1193 w obrębie 0017 – Bojary w Białystoku, ul. Starobojarska. Czytaj więcej…