PRZETARGI

Ogłoszenie – przetarg

2023-10-27

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku ogłasza przetarg na: „Wykonanie dokumentacji projektowej architrktoniczno-budowlanej remontu i modernizacji części budynku przy ul.Piastowskiej 11A w Białymstoku dla potrzeb funkcjonowania placówki Domu Kultury Zachęta wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, wymaganymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego przy realizacji projektu w latach 2024-2025”.
Termin złożenia ofert przez oferentów do dnia 27.11.2023r.
W celu uzyskania dokumentacji przetargowej SWZ należy kontaktować się z kierownikiem działu GZS i RS pod numerem telefonu 502 754 246 lub mailowo zrtkierownik@smzacheta.pl

Przetarg na wykonanie robót drogowych

2023-06-13

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok, ul. Warszawska 79, ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu nawierzchni parkingów, placów, miejsc postojowych i dróg dojazdowych będących w zasobach Spółdzielni wg wykazu zadań jak niżej:

Czytaj więcej…

Przetarg na wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową i hydrantową

2023-05-23

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15-201 Białystok, ul. Warszawska 79 ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową i hydrantową na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, w budynku przy ul. B. Chrobrego 2 lokal (Poczta Polska) w Białymstoku.

Czytaj więcej…

Ogłoszenie o przetargu

2022-08-04

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku ogłasza:

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok,
ul. Warszawska 79, ogłasza:

przetarg nieograniczony na Wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu dróg i nawierzchni placów, miejsc postojowych będących w zasobach Spółdzielni wg wykazu zadań jak niżej

Zadanie nr 1 – Remont drogi osiedlowej w wzdłuż budynku przy ul. Piastowskiej 7pow. ok. 340 m2.

Zadanie nr 2 – Przełożenie chodnika od strony klatek budynku przy ul. Chrobrego 10(od budki w szczycie kl. I do końca budynku kl. VI) o powierzchni ok. 188 m2 (obmiar uwzględnia zatoczki przed wejściami do klatek schodowych):

Zadanie nr 3 – Piastowska 3A – 3B zerwanie i utylizacja asfaltu o powierzchni ok. 40 m2

Zadanie nr 4 – Utwardzenie terenu kostką polbruk z obrzeżami przy wiatach śmietnikowych z korytowaniem (z wywozem urobku) i podsypką piaskową – razem 96 m2

Szczegółowe warunki przetargu określa SWZ, którą można otrzymać pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. W korespondencji e-mail dotyczącej SWZ należy odwołać się do nazwy przetargu oraz podać nr NIP wnioskodawcy.        

Zamówienie ma być zrealizowane do 30.11.2022r

Dane kontaktowe:

Sekretariat
sekretariat@smzacheta.pl,

tel. 85 749-90-80

Dz. Techniczny – tel. 508 148 807