RADY CZŁONKOWSKIE

Rada Członkowska Osiedla „Piasta I”

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 Artur Łukaszewicz Przewodniczący
2 Elżbieta Sacharczuk Zastępca Przewodniczącego
3 Marta Duchnowska Sekretarz
4 Karina Bielska Członek
5 Mariusz Choroszucha Członek
6 Janusz Ryżewski Członek
7 Urszula Waśkowska-Daszuta Członek
8 Michał Trofimiuk Członek

Rada Członkowska Osiedla „Piasta II”

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 Monika Gesinowska Przewodnicząca
2 Konstanty Kułakowski Zastępca Przewodniczącego
3 Monika Szydłowska Sekretarz
4 Jery Mierzwiński Członek
5 Jan Wołosik Członek
6 Miron Mirosław Łukianiuk Członek
7 Barbara Wrona Członek
8 Paweł Stefańczuk Członek