OGŁOSZENIA SM ZACHĘTA

Wolne lokale do wynajęcia

2023-11-02

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zachęta posiada wolne lokale do wynajęcia: – stan na dzień 01.12.2023
Administracja Piasta I: – brak wolnych lokali do wynajęcia
Administracja Piasta II – brak wolnych lokali do wynajęcia

Ogłoszenie

2023-10-04

W dniu  6 października 2023 roku (piątek) biuro Spółdzielni oraz administracje osiedli będą nieczynne. Awarie należy zgłaszać  pod numery telefonów umieszczone w gablotach na klatkach schodowych.

Ogłoszenie – Kasa nieczynna

2023-09-13

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 września 2023 roku kasa Spółdzielni będzie nieczynna. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

WYŁĄCZENIE OGRZEWANIA

2023-05-11

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zachęta informuje, że w dniu 11 maja zostanie wyłączone centralne ogrzewanie w naszych zasobach.

Czytaj więcej…

Ogłoszenie o przetargu

2022-08-04

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku ogłasza:

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok,
ul. Warszawska 79, ogłasza:

przetarg nieograniczony na Wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu remontu dróg i nawierzchni placów, miejsc postojowych będących w zasobach Spółdzielni wg wykazu zadań jak niżej

Zadanie nr 1 – Remont drogi osiedlowej w wzdłuż budynku przy ul. Piastowskiej 7pow. ok. 340 m2.

Zadanie nr 2 – Przełożenie chodnika od strony klatek budynku przy ul. Chrobrego 10(od budki w szczycie kl. I do końca budynku kl. VI) o powierzchni ok. 188 m2 (obmiar uwzględnia zatoczki przed wejściami do klatek schodowych):

Zadanie nr 3 – Piastowska 3A – 3B zerwanie i utylizacja asfaltu o powierzchni ok. 40 m2

Zadanie nr 4 – Utwardzenie terenu kostką polbruk z obrzeżami przy wiatach śmietnikowych z korytowaniem (z wywozem urobku) i podsypką piaskową – razem 96 m2

Szczegółowe warunki przetargu określa SWZ, którą można otrzymać pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. W korespondencji e-mail dotyczącej SWZ należy odwołać się do nazwy przetargu oraz podać nr NIP wnioskodawcy.        

Zamówienie ma być zrealizowane do 30.11.2022r

Dane kontaktowe:

Sekretariat
sekretariat@smzacheta.pl,

tel. 85 749-90-80

Dz. Techniczny – tel. 508 148 807