Spółdzielnia Mieszkaniowa Zachęta

Została powołana do życia jako Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” uchwałą Walnego Organizacyjnego Zgromadzenia Członków 15.10.1958 r. Nazwę – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku wprowadzono w lipcu 1972 r. Obecny stan i wielkość Spółdzielni jest wynikiem strategii, przyjętej przez walne zgromadzenia, czy wcześniej – zebrania przedstawicieli członków Spółdzielni, realizowanej dzięki operatywności kolejnych rad nadzorczych i zarządów, przy pomocy pracowników oraz aktywnych społecznie mieszkańców.

Spółdzielnia, w początkowym okresie istnienia, rozpoczęła budowę budynków mieszkalnych w starszej dzielnicy Białegostoku, w obrębie ulic A. Mickiewicza i Świętojańskiej oraz na obrzeżu miasta przy ul. Gruntowej (tzw. Osiedle Młodych). Oba obszary należą obecnie do innych spółdzielni. Następnym etapem rozwoju była budowa osiedli Piasta I i Piasta II, które powstawały, jako jedne z pierwszych w kraju i pierwsze w regionie, w technologii „wielkiej płyty”. Główne zasoby Spółdzielni zbudowano do 1980 roku. W okresie „burzliwego rozwoju” oddawano do użytku blisko 1000 mieszkań rocznie. Wraz ze wznoszeniem obiektów mieszkalnych realizowano kompleksowo obiekty towarzyszące, wzbogacające infrastrukturę, w postaci: szkół, przedszkoli, żłobków, przychodni zdrowia, podstawowej sieci handlowo – usługowej oraz placówek kultury. Do realizacji tego celu utworzono w 1967 roku własny Zakład Remontowo – Budowlany, który istnieje obecnie, jako Zakład Remontowo – Transportowy. Do czasu reformy tzw. „śmieciowej” Zakład zajmował się również wywozem odpadów komunalnych. Kolejnymi działaniami inwestycyjnymi była budowa osiedla Bojary (budynki przy Sienkiewicza, Starobojarskiej, Ogrodowej, Łąkowej, Próżnej, Sobieskiego i Kamiennej) oraz rewitalizacja terenów po tzw. poligonie budowlanym, przy ul. B. Chrobrego, poprzez wzniesienie enklawy nowoczesnych budynków z cegły wraz z miejscami do rekreacji i wypoczynku. 40 –lecie swego istnienia Spółdzielnia zamknęła stanem zasobów w ilości 136 budynków, nie licząc tych, które przekazano innym spółdzielniom lub władzom samorządowym. Lata 2000 – 2009 to, oprócz ograniczonej już aktywności budowlanej, okres przeznaczony na porządkowanie stanu prawnego gruntów, rewitalizację kompleksów zielonych i modernizację osiedli. W 2003 roku sfinalizowano prace nad podziałem zasobów Spółdzielni na nieruchomości. Zapoczątkowało to możliwość przekształceń lokatorskich i własnościowych praw członków w odrębne własności. Dzięki podjęciu decyzji o realizacji własnego programu „Zieleń 2000” wzbogacono zasoby o 30 tysięcy drzew i 300 tysięcy krzewów. Nasadzenia żywopłotowe, trawniki i klomby uatrakcyjniły przestrzeń osiedli i zapewniły korzystny mikroklimat. Wprowadzanie nowych technologii w postaci podzielników ciepła, wodomierzy, oprogramowania komputerowego, umożliwiły oszczędne gospodarowanie mediami i usprawnienie rozliczeń. Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych, remonty i modernizacja klatek schodowych oraz placów zabaw, dopłaty do wymiany okien oraz konserwacja zieleni stworzyły nowoczesny obraz osiedli.

W roku 2010 Spółdzielnia rozpoczęła wieloletni program termomodernizacji 105 budynków mieszkalnych, z perspektywą zakończenia do roku 2018. Program ten finansowany jest częściowo ze środków własnych (z wpłat na fundusz remontowy w nieruchomościach), a częściowo z kredytu bankowego, wspomaganego premią termomodernizacyjną. Przy pracach dociepleniowych wykonywany jest duży zakres robót około termomodernizacyjnych:
• remonty balkonów i loggii w zakresie naprawy szlicht betonowych, wymiany balustrad z podwyższeniem do wymiaru przepisowego 1,1m, dobudowa daszków nad balkonami na najwyższych kondygnacjach;
• modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w zakresie montażu zaworów podpionowych;
• docieplenie stropodachów, zgodnie z audytem energetycznym danego budynku;
• wymiana okien na klatkach schodowych i okienek w piwnicach;
• wymiana drzwi na klatkach schodowych.

Obok niewątpliwych efektów estetycznych, związanych z wyglądem budynków, osiągnięto w zmodernizowanych obiektach istotne oszczędności, związane ze zmniejszeniem zużycia ciepła do ogrzania zasobów. Prawie cały zakres remontów (w tym także dużą część termomodernizacji) Spółdzielnia prowadzi w oparciu o własne wykonawstwo tj. Zakład Remontowo -Transportowy, który funkcjonuje od blisko 50 lat. Obecnie do jego zadań wprowadzono konserwację i rewitalizację terenów zielonych. W 2016 roku rozpoczęto realizację projektu inwestycyjnego budowy domów mieszkalnych przy ul. Stary Rynek, w zabytkowej dzielnicy BOJARY, w centrum Białegostoku. Zgodnie z planami zagospodarowania Miasta i „Kartą Bojarską”, nowe budynki wpisują się w charakter zabytkowej dzielnicy, nawiązując do historycznej, drewnianej zabudowy tego rejonu Białegostoku. Ambicje Spółdzielni, by dołożyć starań o rewitalizację Bojar, są tym bardziej ważne, że obok przebiega szlak turystyczny. Zakończenie projektu „Stary Rynek” planowane jest w 2017 roku. Spółdzielnia przygotowuje następne tereny przeznaczone pod zabudowę, ale przede wszystkim zarządza posiadanymi zasobami, dbając o stan budynków i ich otoczenia oraz jakość zamontowanych urządzeń. W całych zasobach wymieniono wodomierze, wprowadzając system nakładek do odczytu radiowego. W 2016 roku dokonano wymiany legalizacyjnej wodomierzy oraz podjęto starania o usprawnienie systemu kontroli odczytów. Unowocześnianie systemu oświetlenia klatek schodowych i ciągów pieszych poprzez wprowadzanie czujników ruchu, generuje dodatkowe oszczędności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców organizujemy przestrzenie osiedlowe, aby wygospodarować nowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Spółdzielnia konserwuje i unowocześnia place zabaw da dzieci, których posiada ponad 70. Zrealizowano też dwa centralne place zabaw na osiedlach Piasta I i Piasta II oraz park sportowo – rekreacyjny przy ul. B. Chrobrego. W oparciu o własne placówki kultury Spółdzielnia prowadzi działalność na rzecz mieszkańców. Realizując zadania własne oraz wytyczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 współpracujemy z ponad 30 instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, aby jak najpełniej dbać o:

• rozwój aktywności społecznej wśród mieszkańców,
• bezpieczeństwo i przeciwdziałanie zagrożeniom na osiedlach,
• rozwój talentów i zainteresowań mieszkańców
• popularyzację zdrowego sposobu życia.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. 1968 – I miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie między spółdzielniami;
 2. 1969 – I miejsce W Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Amatorskich Spółdzielczości Mieszkaniowej;
  I miejsce w III Spartakiadzie Spółdzielczości Mieszkaniowej;
 3. 1970 – I miejsce w IV Wojewódzkiej Spartakiadzie Spółdzielczości Mieszkaniowej;
 4. 1971 – Po raz trzeci I miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie i na stałe puchar przechodni Dyrektora CZSBM
 5. 1973 – Nagroda i dyplom od Zarządu Głównego TKKF za pracę na rzecz młodzieży;
 6. 1974 – Dyplom honorowy Ministra Kultury i Sztuki za udział w „Panoramie miast XXX-lecia PRL”;
 7. 1975 -Rada Osiedla A. Mickiewicza – I miejsce w województwie białostockim i II miejsce w kraju w konkursie „Samorząd w służbie mieszkańcom”;
 8. Osiedle im. A. Mickiewicza – I miejsce w województwie za najlepiej utrzymane zasoby mieszkaniowe;
 9. Osiedle piasta – I miejsce w województwie w konkursie „Sport i rekreacja na osiedlu”;
 10. 1976 – Klub osiedlowy przy ul. Parkowej – I miejsce w województwie i wyróżnienie w skali kraju w konkursie „Seniorzy w naszym osiedlu”
 11. Modelarze zdobyli I miejsce w województwie i II miejsce w kraju w Ogólnopolskich Zawodach Modeli Żaglowych;
 12. 1977 – Honorowy dyplom Ministra Kultury i Sztuki za upowszechnianie kultury;
  Złota honorowa odznaka Przyjaciół Harcerstwa;
 13. 1983 – Osiedle Piasta – I miejsce w województwie i III miejsce w kraju w Ogólnopolskim konkursie „Sport i rekreacja w naszym osiedlu”;
 14. 1986 – Spółdzielnię odznaczono medalem Zarządu Głównego LOK;
 15. 1987 – Spółdzielnia zajęła I miejsce w kraju w konkursie „O tytuł najlepszego organizatora akcji Lato w Mieście”;
 16. Ognisto TKKF wygrało XI Mistrzostwa Polski w Kulturystyce;
 17. Dom Kultury „Zachęta” zdobył główną nagrodę w konkursie „Bliżej Teatru” i został uhonorowany medalem XXX-lecia Towarzystwa Kultury Teatralnej;
 18. 1992 – Reprezentant modelarni zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata modeli pływających klas FSR w Szwecji;
 19. 1994 – Modelarze zdobyli na Mistrzostwach Polski Modeli Pływających klas FSR 1 medal złoty, 2 medale srebrne i 1 brązowy;
 20. Sekcja tańca z klubu „Zenit” – I miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego „Złote Pantofelki” w kat. do lat 12 oraz mistrzostwo okręgu w tej klasie;
 21. Teatrzyk dziecięcy z klubu Zenit – I nagroda w Przeglądzie Teatrów Jasełkowych;
 22. 1995 – Sekcja Tańca z klubu „Zenit” – II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Tańca „Złote Pantofelki”, III miejsce w Turnieju „Ramona – Warszawa”, II i VII miejsce w „Baltic Open”;
 23. Modelarze wywalczyli Mistrzostwo Polski w modelach pływających;
 24. 1996 – I nagroda w Forum Amatorskiego Ruchu Teatralnego dla zespołu „Orzełek i Reszta” z klubu ZENIT i II nagroda dla Teatr „Rekwizytornia” z Domu Kultury „Zachęta”;
 25. I miejsce Teatru MANDRAGORA z klubu „Zenit” w Regionalnym Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej;
 26. Modelarze wywalczyli Srebrny medal na Mistrzostwach Świata Modeli Pływających w Słowenii oraz złoty medal w Ogólnopolskim Konkursie Modeli Redukcyjnych;
 27. Zespół Seniorów „WRZOSY” otrzymał I nagrodę w Konkursie „O złotą pięciolinię”;
 28. 2000 – I miejsce Domu Kultury „Zachęta” w konkursie „Gazety Współczesnej” na najciekawszą ofertę zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży;
 29. Teatr MANDRAGORA z klubu „Zenit” zdobył 2 nagrody w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz nagrodę Prezydenta Białegostoku; nagroda specjalna w Finale Ogólnopolskiego Forum Teatrów w Poznaniu;
 30. Modelarze zdobyli komplet medali na Mistrzostwach Polski Modeli klas FSR oraz III miejsce w zawodach międzynarodowych;;
 31. 2001 – I nagroda dla grupy teatralno-muzycznej z klubu „Zenit” na XII Ogólnopolskim Kramiku Teatrów Dzieci i Młodzieży w Płocku;
 32. 2001 – I nagroda dla grupy teatralno-muzycznej z klubu „Zenit” na XII Ogólnopolskim Kramiku Teatrów Dzieci i Młodzieży w Płocku;
 33. Modelarze zdobyli 2 złote medale i 1 brązowy na Mistrzostwach Polski;
 34. 2004 – nagroda GRAND PRIX dla teatrzyku dziecięcego w XV Ogólnopolskim Kramiku Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Płocku;
 35. 2005 – I nagroda w Miejskim Konkursie Recytatorskim;
 36. 2006 – Recytatorzy z klubu Zenit dotarli do finału Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Gdyni;
 37. Modelarze wywalczyli komplet medali na Mistrzostwach Polski klas FSR i zakwalifikowali się do Mistrzostw Świata w Norwegii;
 38. 2007 – Teatr MANDRAGORA w finale Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Poznaniu;
 39. Recytatorzy otrzymali I nagrodę i 2 wyróżnienia w rejonowych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;
 40. Tancerze zajęli czołowe miejsca w turniejach tańca towarzyskiego: „Pasja”, „Złote Pantofelki”, w Mistrzostwach Okręgu Podlaskiego;
 41. 2010 – nagroda w II Spotkaniach Ekologicznych „Z Ziemią Krążymy” dla recytatorki z Klubu Zenit;
 42. Zakwalifikowanie się modelarzy do Mistrzostw Świata Modeli FSR w Oroshaza (Węgry);
 43. 2011 – II miejsce Andrzeja Świetlikowskiego i III miejsce Karola Świetlikowskiego w IV rundzie Mistrzostw Polski Modeli Pływających; IV miejsce Przemysława Stefanowicza i Andrzeja Lisiaka w Mistrzostwach Polski w Lińsku, oraz srebrny medal Karola Świetlikowskiego i brązowy medal Andrzeja Świetlikowskiego zaowocowały powołaniem do kadry polskiej na Mistrzostwa Świata w Oroshaza (Węgry);
 44. I miejsce Teatru MANDRAGORA oraz dwie nagrody aktorskie dla Jowity Kropiewnickiej i Doroty Choińskiej w XVI Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych za spektakl „Tragedia do śmiechu, komedia do łez…”;
 45. II miejsce Teatrzyku „ZENIT” w Finale Podlaskiego Forum Dzieci i Młodzieży Szkolnej za spektakl „Cztery pory roku”;
 46. Mistrzostwo Polski w tańcu sportowym w kategorii „tap dance” Teatru Tańca i Improwizacji pod kierunkiem Grażyny Radziszewskiej;
 47. III miejsce na Festiwalu Tańca w Niemczech Teatru Tańca i Improwizacji;
 48. I miejsce Aleksandry Chomcer i III miejsce Marcina Dolaty w III Szachowych Mistrzostwach Białegostoku (kategoria do lat 7);
 49. I miejsce Marcina Dolaty w V Szachowych Mistrzostwach Województwa Podlaskiego (kategoria do lat 7).
 50. 2012 – Finał Mistrzostw Stepowania w Czechach Teatru Tańca i Improwizacji;
 51. Zakwalifikowanie się modelarzy do Mistrzostw Świata klas FSR Dessau 2012;
 52. 2013 – Zakwalifikowanie się Teatru Tańca i Improwizacji do finału Dance Word Cup 2013 w Brighton (Anglia).
 53. Teatr MANDRAGORA pod kierunkiem Antoniny Sokołowskiej otrzymał dyplom i statuetkę w finale Podlaskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2013 za spektakl „Mama-NIC” oraz wystąpił jako gwiazda Suwalskiej „Niedzieli Teatralnej”.
 54. Monika Kurza z Teatru Mandragora otrzymała wyróżnienie w wojewódzkich eleminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
 55. Zawodnicy Modelarni wywalczyli II, IV i V miejsce w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających klas FSR w 2013 r.
 56. I miejsce duetu Janusz Galewski – Mieczysław Kudźma i III miejsce duetu Jan Gardocki – Wacław Krasowski w Otwartych Mistrzostwach Brydża Sportowego Grand Prix 2013 Województwa Podlaskiego; w III Mityngu Pamięci Andrzeja Mera z udziałem zawodników z Polski, Litwy i Białorusi w klasyfikacji indywidualnej wygrał duet Janusz Galewski – Marian Krasowski.
 57. 2014 – Spółdzielnia została nominowana do tytułu Filar Spółdzielczości 2014.
 58. Otrzymaliśmy tytuł DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2014 przyznany przez redakcję Strefy Gospodarki Dziennika Gazeta Prawna.
 59. Zostaliśmy uhonorowani tytułem Gazela Biznesu 2014, wchodząc do klubu najdynamiczniej rozwijających się firm w regionie w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw w rankingu COFACE organizowanym przez PULSU BIZNESU;
 60. 2015 – Spółdzielnia otrzymała tytuł LIDERA Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015 w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Administrator”.
 61. Spółdzielnia po raz kolejny znalazła się w gronie „GAZEL BIZNESU 2015” – najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw polskich według rankingu przygotowanego przez Coface na zlecenie „Pulsu Biznesu”.
 62. 2016 – Spółdzielnia została nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda Jajszczyka organizowanym przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w kategorii „Działalność na rzecz społeczności lokalnych”
 63. Modelarze wywalczyli brązowy medal na Mistrzostwach Polski Modeli Pływających i zakwalifikowali się do udziału w Mistrzostwach Świata w 2017 roku w trzech kategoriach.