Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" w Białymstoku

Mirosław Tałałaj – Prezes Zarządu
Marcin Kurylonek – Zastępca Prezesa d/s Technicznych
Jerzy Mydlarz – Członek Zarządu