Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta

 • Kazimierz Obliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Paweł Krakówka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Renata Tokarzewska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisje Rady Nadzorczej

Komisja GZM i RS
 • Mikołaj Janowicz – Przewodniczący Komisji GZM i RS
 • Ewa Cieszyńska – Z-ca Przewodniczącego
 • Edmund Łapuć – Członek
 • Piotr Mieczkowski – Członek
Komisja Rewizyjna
 • Jarosław Żukowski – Przewodniczący Komisji Rewizjnej
 • Anna Szklanko – Z-ca Przewodniczącego
 • Grażyna Makal – Członek
 • Wioleta Czyrska – Członek
Komisja Spółeczno-Samorządowa
 • Marzanna German – Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej
 • Barbara Grzegorczyk – Z-ca Przewodniczącej
 • Dorota Frasunkiewicz – Członek
 • Anna Remża – Członek