Ogłoszenie – wykonanie docieplenia stropodachów przy ul. B. Chrobrego3E i 5E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok, ul. Warszawska 79, ogłasza: przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia przestrzeni stropodachów wentylowanych w budynkach wielorodzinnych przy ul. B. Chrobrego 3E  i B. Chrobrego 5E w Białymstoku.

Szczegółowe warunki przetargu określa SWZ, którą można otrzymać pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. W korespondencji e-mail dotyczącej SWZ należy odwołać się do nazwy przetargu oraz podać nazwę firmy oraz nr NIP wnioskodawcy.

Dane kontaktowe:
Aleksander Turczyński – Kierownik Administracji Osiedla Piasta I
ao1kierownik@smzacheta.pl, tel. 693 472 430

Wojciech Bielicki Kierownik ds. technicznych Administracji Osiedla  Piasta I
ao1kierowniktech@smzacheta.pl, tel. 508 148 807