Nagrody i wyróżnienia /w układzie chronologicznym/:

  1. 1968 – I miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie między spółdzielniami;
  2. 1969 – I miejsce W Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Amatorskich Spółdzielczości Mieszkaniowej;
              I miejsce w III Spartakiadzie Spółdzielczości Mieszkaniowej;
  3. 1970 – I miejsce w IV Wojewódzkiej Spartakiadzie Spółdzielczości Mieszkaniowej;
  4. 1971 – Po raz trzeci I miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie i na stałe puchar przechodni Dyrektora CZSBM
  5. 1973 – Nagroda i dyplom od Zarządu Głównego TKKF za pracę na rzecz młodzieży;

Kalendarium S. M. „ZACHĘTA” w Białymstoku, czyli historia Spółdzielni w pigułce

Lata 1958 -1962 Okres tworzenia struktur Spółdzielni
1958
 • 15 października uchwałą Walnego Organizacyjnego Zgromadzenia Członków powołano do życia Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Zachęta”;
 • 11 listopada Spółdzielnia uzyskała osobowość prawną; została zarejestrowana jako spółdzielnia typu lokatorskiego;
 • Pierwszy Zarząd : Zygmunt Kędzia – Prezes, Jerzy Krulisz – Z-ca Prezesa, Władysław Skowroński – Sekretarz.
1959
 • Oddano do eksploatacji pierwszy budynek przy ul. Podleśnej 17 A;
 • Zmiana składu Zarządu: Jerzy Krulisz – Prezes, Ryszard Wojtkiewicz – Z-ca, członkowie: Władysław Skowroński, Antoni Warchoł, Józef Makara.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku

       Została powołana do życia jako Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” uchwałą Walnego Organizacyjnego Zgromadzenia Członków 15.10.1958 r. Nazwę - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku wprowadzono w lipcu 1972 r. Obecny stan i wielkość Spółdzielni jest wynikiem strategii, przyjętej przez walne zgromadzenia, czy wcześniej - zebrania przedstawicieli członków Spółdzielni, realizowanej dzięki operatywności kolejnych rad nadzorczych i zarządów, przy pomocy pracowników oraz aktywnych społecznie mieszkańców.