Skład osobowy Rady Nadzorczej wybranej podczas obrad Walnego Zgromadzdenia w dniach 7 i 8 czerwca 2016 roku na kadencję obejmujacą lata 2016-2019

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta

 • Ryszard Mieczkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marcin Kurylonek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Hubert Jonasz - Sekretarz

Komisje Rady Nadzorczej

Komisja GZM i RS
 • Kazimierz Obliński - Przewodniczący Komisji GZM i RS
 • Józef Gruszewski - Członek
 • Jan Makarewicz - Członek
 • Artur Marcin Łukaszewicz - Członek
Komisja Rewizyjna
 • Bożena Teresa Domszewicz - Przewodniczaca Komisji Rewizjnej
 • Marcin Tomasz Misiejuk - Członek
 • Urszula Laskowska - Członek
 • Marek Białkowski - Członek
Komisja Spółeczno-Samorządowa
 • Elżbieta Podolej - Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej
 • Wioletta Czyrska - Członek
 • Dorota Dawidowicz - Członek
 • Elżbieta Sacharczuk - Członek