Skład osobowy Rady Nadzorczej wybranej podczas obrad Walnego Zgromadzdenia w dniach 9 i 10 maja 2019 roku na kadencję obejmujacą lata 2019-2022

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta

Komisje Rady Nadzorczej

Komisja GZM i RS
Komisja Rewizyjna
Komisja Spółeczno-Samorządowa