Nowe stawki opłat za energię cieplną

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku informuje, że z dniem 1 lutego 2024 r. Enea Ciepło sp. z o.o.  wprowadza zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki nowe, wyższe stawki opłat za energię cieplną:

Opłaty za ciepło sieciowe w parze

  • opłata stała netto (za zamówioną moc i przesył stały) wzrośnie o 8,88%,
  • opłata zmienna netto (za dostarczone ciepło i przesył zmienny) wzrośnie o ok. 8,70%.

Opłaty za ciepło sieciowe w wodzie

  • opłata stała netto (za zamówioną moc i przesył stały) wzrośnie o 12,74%,
  • opłata zmienna netto (za dostarczone ciepło i przesył zmienny) wzrośnie o ok. 11,63%.