Przypomnienie o Walnym Zgromadzeniu

Przypomnienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta w Białymstoku w dniach 13-14 maja 2024 roku.