Wyłączenie ogrzewania w budynkach mieszkalnych

Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach 29-30 kwietnia nastąpi wyłączenie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni.