Zawiadomienie o zmianie taryf Wodociągów Białostockich

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku zawiadamia, iż zgodnie z Decyzją BI.RZT.70.10.2023 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, od dnia 1 lipca 2024 r. ulega zmianie taryfa Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Białystok.

Nowa taryfa skutkuje wzrostem kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków o 49,67 %. (z 8,20zł/m3 na 12,27zł/m3 brutto)