Nagrody i wyróżnienia /w układzie chronologicznym/:

  1. 1968 – I miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie między spółdzielniami;
  2. 1969 – I miejsce W Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Amatorskich Spółdzielczości Mieszkaniowej;
              I miejsce w III Spartakiadzie Spółdzielczości Mieszkaniowej;
  3. 1970 – I miejsce w IV Wojewódzkiej Spartakiadzie Spółdzielczości Mieszkaniowej;
  4. 1971 – Po raz trzeci I miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie i na stałe puchar przechodni Dyrektora CZSBM
  5. 1973 – Nagroda i dyplom od Zarządu Głównego TKKF za pracę na rzecz młodzieży;

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku

       Została powołana do życia jako Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” uchwałą Walnego Organizacyjnego Zgromadzenia Członków 15.10.1958 r. Nazwę - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku wprowadzono w lipcu 1972 r. Obecny stan i wielkość Spółdzielni jest wynikiem strategii, przyjętej przez walne zgromadzenia, czy wcześniej - zebrania przedstawicieli członków Spółdzielni, realizowanej dzięki operatywności kolejnych rad nadzorczych i zarządów, przy pomocy pracowników oraz aktywnych społecznie mieszkańców.