Skład osobowy Rady Nadzorczej wybranej podczas obrad Walnego Zgromadzdenia w dniach 6 i 7 czerwca 2022 roku na kadencję obejmujacą lata 2022-2025

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta

 • Kazimiierz Obliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Paweł Krakówka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Renata Tokarzewska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisje Rady Nadzorczej

Komisja GZM i RS
 • Mikołaj Janowicz - Przewodniczący Komisji GZM i RS
 • Ewa Cieszyńska - Z-ca Przewodniczącego
 • Edmund Łapuć - Członek
 • Piotr Mieczkowski - Członek
Komisja Rewizyjna
 • Jarosław Żukowski - Przewodniczący Komisji Rewizjnej
 • Anna Szklanko - Z-ca Przewodniczącego
 • Grażyna Makal - Członek
 • Wioleta Czyrska - Członek
Komisja Spółeczno-Samorządowa
 • Marzanna German - Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej
 • Barbara Grzegorczyk - Z-ca Przewodniczącej
 • Dorota Frasunkiewicz - Członek
 • Iza Walentynowicz - Członek