Skład osobowy Rady Nadzorczej wybranej podczas obrad Walnego Zgromadzdenia w dniach 9 i 10 maja 2019 roku na kadencję obejmujacą lata 2019-2022

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta

 • Ryszard Mieczkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Ewa Cieszyńska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Hubert Jonasz - Sekretarz

Komisje Rady Nadzorczej

Komisja GZM i RS
 • Artur Marcin Łukaszewicz - Przewodniczący Komisji GZM i RS
 •                   - Z-ca Przewodniczącego
 • Marek Białkowski - Członek
 • Mariusz Rodzik - Członek
Komisja Rewizyjna
 • Bożena Teresa Domaszewicz - Przewodniczaca Komisji Rewizjnej
 • Marcin Tomasz Misiejuk - Z-ca Przewodniczącego
 • Paweł Mieczysław Krakówka - Członek
 • Renata Tokarzewska - Członek
Komisja Spółeczno-Samorządowa
 • Dorota Dawidowicz - Przewodnicząca Komisji Społeczno-Samorządowej
 • Jerzy Mydlarz - Z-ca Przewodniczącego
 • Marzanna German - Członek
 • Elżbieta Sacharczuk - Członek