Skład osobowy Rady Nadzorczej wybranej podczas obrad Walnego Zgromadzdenia w dniach 6 i 7 czerwca 2022 roku na kadencję obejmujacą lata 2022-2025

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta

Komisje Rady Nadzorczej

Komisja GZM i RS
Komisja Rewizyjna
Komisja Spółeczno-Samorządowa