Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" w Białymstoku

Mirosław Tałałaj - Prezes Zarządu
Marcin Kurylonek - Zastępca Prezesa d/s Technicznych
Jerzy Mydlarz - Członek Zarządu