Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" w Białymstoku

Mirosław Tałałaj - Prezes Zarządu
Czesław Drozdowski - Zastępca Prezesa d/s Technicznych
Marcin Kurylonek - Członek Zarządu