Spis treści

Tabela informacji o zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta w Białymstoku

Zasoby SM Zachęta Jedn.

Osiedle
"Piasta I"

Osiedle
"Piasta II"

Razem
SM "Zachęta"

 liczba budynków mieszkalnych szt. 64 60 124
 liczba lokali mieszkalnynch szt. 4051 4428 8479
 powierzchnia lokali mieszkalnych m2  184511,49   216925,98 401437,47
 liczba lokali użytkowych szt. 139 62 201
 - w tym garaże szt. 23 16 39
 powierzchnia lokali uzytkowych m2 18270,40 6234,39 24504,79
 - w tym powierzchnia garaży m2 353,99 263 616,99
 
Podział na nieruchomości zasobów mieszkaniowych Spółdzielni