Zgłoszenia awarii i usterek w godzinach pracy 700-1500  oraz we wtorki 900-1700 przyjmowane są w poszczególnych administracjach osiedlowych osobiście lub po numerem telefonów.
 • telefon1Administracja Osiedla "Piasta I" - 508 563 828
 • Administracja Osiedla "Piasta II" - 508 563 840

Po godzinach pracy administracji osiedlowych zgłoszenia awarii i usterek należy kierować pod nastepujące numery telefonów.

TELEFONY AWARYJNE:

 • Pogotowie Techniczne "Lift Service" (awarie wodno-kanalizacyjne, elektryczne i dźwigowe) -  85 742 47 56 lub 192 82
 • Naprawa instalacji antenowej "Vectra" - 801 080 180 (infolinia) lub z tel. komórkowego      58 742 65 00
 • Naprawa domofonów - 607 680 022
 • Pogotowie Wodociągowe - 994
 • Pogotowie Ciepłownicze - 993
 • Pogotowie Gazowe - 992
 • Pogotowie Energetyczne - 991
 • Straż Miejska 986

TELEFONY ALARMOWE:

 • Pogotowie Ratunkowe - 999
 • Straż Pożarna - 998
 • Policja - 997
 • Telefon alarmowy z tel. kom. - 112

W sprawach bezpieczeństwa na naszych osiedlach:

Na stronie internetowej http://www.bialystok.policja.gov.pl/po2/komenda/ tj. Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku  zamieszczony jest wykaz dzielnicowych wraz z wizerunkiem funkcjonariusza oraz przydzielonym mu rewirem i danymi kontaktowymi. (zobacz wykaz dzielnicowych)