Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o zakazie korzystania z ciepłej wody z pryszniców w budynkach mieszkalnych przy ul. Leśnej 37, 38, 39 oraz przy ul. Sowlańskiej 38, 42, 44, 46 w Białymstoku ze względu na to. że woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku