Ogłoszenie – przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku ogłasza przetarg na: „Wykonanie dokumentacji projektowej architrktoniczno-budowlanej remontu i modernizacji części budynku przy ul.Piastowskiej 11A w Białymstoku dla potrzeb funkcjonowania placówki Domu Kultury Zachęta wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, wymaganymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego przy realizacji projektu w latach 2024-2025”.
Termin złożenia ofert przez oferentów do dnia 27.11.2023r.
W celu uzyskania dokumentacji przetargowej SWZ należy kontaktować się z kierownikiem działu GZS i RS pod numerem telefonu 502 754 246 lub mailowo zrtkierownik@smzacheta.pl