Ogłoszenie – SM Zachęta zatrudni pracownika na stanowisko robotnik budowlany

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,ZACHĘTA’’ w Białymstoku poszukuje kandydata na pracownika na stanowisko:
robotnik budowlany

Wymagania:

  • Doświadczenie przy robotach wykończeniowych
  • Doświadczenie przy robotach drogowych
  • Udokumentowane doświadczenie zawodowe minimum 2 lata
  • Dobry stan zdrowia
  • Zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m
  • Dyspozycyjność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

  • pełny etat; umowa o pracę;
  • fundusz świadczeń socjalnych;
  • stabilne i uczciwe warunki pracy;
  • godziny pracy  700-1500.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zachęta’’ w Białymstoku ul. Warszawska 79, 15 -201 Białystok z dopiskiem ,,Oferta pracy na stanowisko robotnik budowlany’’ w terminie 22.07.2024r do godz. 14:00.

Prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta w Białymstoku, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r.Dz. U. 2019, poz. 1781 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.’’

Wybrani kandydaci o terminie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie.