Przetarg na przeniesienie złącza, rozdział zasilania i wykonanie nowej tablicy wielolicznikowej dla targowiska osiedlowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” w Białymstoku, 15–201 Białystok, ul. Warszawska 79, ogłasza:
przetarg nieograniczony na przeniesienie złącza, rozdział zasilania i wykonanie nowej tablicy wielolicznikowej dla targowiska osiedlowego Mini Rynek składającego się z lokali handlowych w postaci budek zlokalizowanych na terenie działki nr 1372 przy ulicy Mieszka I w Białystoku.

Szczegółowe warunki przetargu określa SWZ, którą można otrzymać pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. W korespondencji e-mail dotyczącej SWZ należy odwołać się do nazwy przetargu oraz podać nr NIP wnioskodawcy.

Termin składania ofert do 29.02.2024r. godz. 14:00     
Zamówienie ma być zrealizowane do 30.06.2024r

Dane kontaktowe:
Sekretariat
sekretariat@smzacheta.pl, tel. 85 749-90-80

Kierownik Administracji Osiedla  Piasta II
ao2kierownik@smzacheta.pl, tel. 508 563 773