WALNE ZGROMADZENIE – INFORMACJE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” zwołuje WALNE ZGROMADZENIE członków, które odbędzie się w terminach:
– Część I – 23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 17:00 – Osiedle Piasta II
– Część II – 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 17:00 – Osiedle Piasta I